Prezentare ELITE ART Club UNESCO

Asociaţia ELITE ART Club UNESCO (www.eliteart.org) este o organizaţie naţională neguvernamentală, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, funcţionând pe baza legislaţiei române.
Organizaţie independentă, străină oricărui partizanat politic, doctrinar sau confesional, ELITE ART Club UNESCO are drept scop promovarea valorilor culturii contemporane româneşti în ţară şi străinătate, precum şi educarea publicului în spiritul recunoaşterii şi aprecierii lor.

Misiune:

Eforturile echipei ELITE ART Club UNESCO se concentrează în direcţia promovării tinerilor artişti, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum şi ale unor valori deja consacrate.
Anul 2009 a marcat şi acceptarea Asociaţiei ELITE ART Club UNESCO ca membră Afiliată, iar apoi in 2010 ca reprezentant exclusiv in România al Jeunesses Musicales International (JMI – www.jmi.net), cea mai amplă organizaţie neguvernamentală pentru tinerii muzicieni din întreaga lume.
JMI constituie o reţea globală, cu membri în peste 45 de ţări şi organizaţii afiliate în alte 35, care promovează coeziunea socială şi dialogul intercultural dincolo de diferenţe legate de rasă, statut economic sau geoplitică, folosind muzica drept verigă de legatură şi mijloc de comunicare între culturi diferite.
Înfiinţată în 1945 la Bruxelles, Belgia, misiunea JMI este “de a oferi tinerilor posibilitatea să se dezvolte prin muzică, dincolo de orice fel de graniţe”.

PARTENERI: